Παιδιατρική Λοιμωξιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις Παιδιατρικές λοιμώξεις.

   Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, και οδηγεί στη απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (ΜSc in Pediatric Infectious Diseases).

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:

   • Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις γενικές αρχές της Παιδιατρικής.
   • Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας όσον αφορά την επιδημιολογία, την κλινική εικόνα, την αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών.
   • Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμφαση στη παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο των παιδιών και των εφήβων όσο και των ενηλίκων καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού (ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς).
   • Να έχουν ουσιαστικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της Μικροβιολογίας των λοιμωδών νοημάτων (ιολογίας, βακτηριολογίας και μυκητολογίας).
   • Να έχουν γνώσεις Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών παραγόντων.
   • Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανοσοανεπάρκειες (συγγενείς και επίκτητες) της παιδικής ηλικίας, τη διαγνωστική προσέγγιση αυτών και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.
   • Να έχουν γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων ,καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ/ΜΕΝ καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
   • Να έχουν γνώσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο και την κοινότητα.
   • Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα, την ταξιδιωτική ιατρική και τις λοιμώξεις σε μετανάστες και πρόσφυγες.
   • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέα και αναδυόμενα παθογόνα που απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς και τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσής τους.
   • Να αποκτήσουν γνώσεις Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.
   • Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας: ανασκόπηση και διερεύνηση βιβλιογραφίας, διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και διεκδίκηση χρηματοδότησης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου.
   • Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, να συγγράφουν και α παρουσιάζουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
   • Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν συνθετική ικανότητα στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.
   • Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (Φ.Ε.Κ 3645/27.08.2018), ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Σκοπός του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των Παιδιατρικών Λοιμώξεων. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc in Pediatric Infectious Diseases) . 

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης σε εργαστήριο, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία ορίζονται ετησίως από τη Συντονιστική Επιτροπή καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017) . 

   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει :

   ➢ Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις γενικές αρχές της Παιδιατρικής.
   ➢ Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας όσον αφορά στην επιδημιολογία, την κλινική 
   εικόνα, την αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών.
   ➢ Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμφαση στη παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο των παιδιών και των εφήβων όσο και των ενηλίκων καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού (ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς).
   ➢ Να έχουν ουσιαστικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις της Μικροβιολογίας των λοιμωδών νοημάτων (ιολογίας, 
   βακτηριολογίας και μυκητολογίας).
   ➢ Να έχουν γνώσεις Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών παραγόντων
   ➢ Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανοσοανεπάρκειες (συγγενείς και επίκτητες) της παιδικής ηλικίας, τη 
   διαγνωστική προσέγγιση αυτών και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.
   ➢ Να έχουν γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και ειδικές γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη ΜΕΘ/ΜΕΝ καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
   ➢ Να έχουν γνώσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο και την κοινότητα.
   ➢ Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα, την ταξιδιωτική ιατρική και τις λοιμώξεις σε μετανάστες και 
   πρόσφυγες.
   ➢ Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέα και αναδυόμενα παθογόνα που απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς και τα 
   μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσής τους.
   ➢ Να αποκτήσουν γνώσεις Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.
   ➢ Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας: ανασκόπηση και διερεύνηση βιβλιογραφίας, διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και διεκδίκηση χρηματοδότησης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου.
   ➢ Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, να συγγράφουν και να 
   παρουσιάζουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
   ➢ Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν συνθετική ικανότητα στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.
   ➢ Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας 
   γνώσης. 

   Υποψήφιοι

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου της Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 35 φοιτητές.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και τα παρακάτω δικαιολογητικά (σκαναρισμένα σε μορφή pdf) στο e-mail: [email protected] από 22/05/2020 έως και 30/06/2020. 

   1. Αίτηση Συμμετοχής.
   2. Βιογραφικό σημείωμα (με πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Α ́ κύκλου σπουδών.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν ή/και αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).
   8. Δύο συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή εργοδότη).
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου First Certificate (Lower).
   10. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα του Ιουλίου. Θα σταλεί ενημέρωση στους υποψήφιους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

   Στο στάδιο της συνέντευξης θα επιλεχθούν οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν εξεταστεί επιτυχώς κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών τους. 

   Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του προγράμματος στην ιστοσελίδα pid.med.uoa.gr και http://school.med.uoa.gr/ 

   Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: [email protected] / τηλ.2132009245 

  • Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
   είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης σε εργαστήριο, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία ορίζονται ετησίως από τη Συντονιστική Επιτροπή καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ:

   Στις διδακτικές ώρες των μαθημάτων συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική παρακολούθηση των ακόλουθων συνεδρίων :

   1. Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, Γ’ Παιδιατρική ΑΠΘ (24 ώρες)
   2. Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Αθήνα, ΕΛΠΕΠΛ (24 ώρες)
   3. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών λοιμώξεων, Αθήνα, A’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ (12 ώρες)
   4. Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα (30 ώρες)
   5. Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο λοιμώξεων, Αθήνα (30 ώρες)
   6. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Β’ ΠΠΚ ( 24 ώρες)
   7. Θεραπευτική Ενημέρωση Α’ ΠΠΚ (24 ώρες)
   8. Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων (30 ώρες)
   9. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, Γ’ Παιδιατρική Κλινική ,ΕΚΠΑ (24 ώρες)
   10. Πανελλήνιο Συνέδριο HIV (30 ώρες)
   11. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (30 ώρες)

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Παιδιατρική Λοιμωξιολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email