Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά­πτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι­μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

   Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

   Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

   Δείτε εδώ την προκήρυξη.

  • Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και πρακτικές ασκήσεις του Π.Μ.Σ. όπως αυτή κατά περίπτωση ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

   Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα και συμμετέχουν σε επιμέρους προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές ασκήσεις για την απονομή του Δ.Μ.Σ. όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

   Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε: τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα/πρακτική του Α’ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα/πρακτική του Β’ εξαμήνου και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα τη Διπλωματική Εργασία.

   Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών.

   Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) εκπαιδευτικές ενότητες η διδασκαλία των οποίων υλοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4485/17 και οι όποιες τυχόν τροποποιήσεις αυτού).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email