Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός-Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί στην Ελλάδα η έρευνα επάνω στις δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής αντικειμένων, προγραμμάτων και δράσεων για την σύγχρονη καθημερινή ζωή. Οι τεχνολογίες προγραμματικού σχεδιασμού, και fabrication δίνουν σήμερα τη δυνατότητα στους σχεδιαστές, τους αρχιτέκτονες και τους καλλιτέχνες να μορφοποιήσουν και να παραγάγουν πρότζεκτ και προϊόντα, χωρίς η παραγωγή αυτή να περνά από τις μακρές και ακριβές γραμμές παραγωγής της βιομηχανίας.

   Οι συνθήκες των σύγχρονων  μικρών γραφείων-εργαστηρίων- εργοστασίων, διεσπαρμένων μέσα στον αστικό χώρο και ενεργοποιημένων στον επικοινωνιακό χώρο του διαδικτύου -ως πεδίου έρευνας και ως αγοράς-  επιτρέπουν την μικρή πλουραλιστική παραγωγή, την πληθώρα προτύπων, την οικουμενική επικοινωνία των ιδεών και των προϊόντων. Οι σχεδιαστικές πρακτικές μπορεί να συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ψηφιακών αναπαραστάσεων με την χειροτεχνία, την παραγωγή μικρής κλίμακας με τις καλλιτεχνικές πρακτικές, τις παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης των υλικών με τις σύγχρονες εκφραστικές γλώσσες, τον εθνογραφικό πλούτο με τις πολλαπλές  ανθρωπολογικές ταυτότητες .

   Οι μεθοδολογίες σχεδιασμού και κατασκευής, που θα αναπτυχθούν στο Πρόγραμμα παρακολουθούν και κατευθύνουν όλη την εξέλιξη ενός επινοήματος από τις πρώτες δημιουργικές ιδέες, ως τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την έρευνα. Θα επεκτείνονται στην διερεύνηση των ζητουμένων συνθηκών παραγωγής αλλά και την επικοινωνία που  καθιστά το επινόημα- προϊόν ορατό και επιλέξιμο μέσα στην γενική πληθωρική προσφορά και τον οικουμενικό ανταγωνισμό.

   Δεν υπάρχουν πια οι προϋποθέσεις, και μάλλον ανεπιστρεπτί, για τους αρχιτέκτονες, στην κορεσμένη οικοδομικά Ευρώπη, να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις σχεδιάζοντας πρότυπα κτήρια. Για διαφορετικούς λόγους, η πληθώρα των καλλιτεχνών δεν μπορεί να υπηρετήσει το φαντασιακό της παραγωγής του  μοναδικού καλλιτεχνικού έργου, που παίρνει αξία μέσα από το αισθητικό του περιεχόμενο. Παρ όλα αυτά, το πλήθος των δημιουργικών υποκειμένων ίσως βρει τρόπους να στρέψει τις δυνάμεις του στην παραγωγή της καθημερινότητας με την εισαγωγή πρότυπων αντικειμένων, με την επινόηση νέων μικρο-συνηθειών, πολλαπλών γούστων, με την δημιουργία συνθηκών κατοίκησης σε άπειρες παραλλαγές, τόσο πλούσιες και διαφορετικές όσο παράξενη, ευέλικτη, ρευστή και αντιφατική είναι η πραγματικότητα των σύγχρονων υποκειμένων, των φυλών της μητρόπολης.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του “Μεταβιομηχανικού Σχεδιασμού” διαστέλλει όσο μπορεί περισσότερο τα όρια της ακαδημαϊκής δικαιοδοσίας του: Από τον σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου, του κήπου και της ακτής, ως το σχεδιασμό και την παραγωγή του οικιακού εξοπλισμού αλλά και των τελετουργιών της εστίασης και της διατροφής. Από την οργάνωση των κοινοτήτων γύρω από παροδικά πρωτόκολλα και συμβιωτικές σχέσεις, ως την επικοινωνία και την διάχυση εναλλακτικών ιδεών για την καθημερινή ζωή.  Από την έμπρακτη κατανόηση των παραδοσιακών τεχνικών ως τις σύγχρονες επιτελέσεις του κυβερνο-σώματος που μοιράζονται όλοι. Τελικά, πρόθεση είναι η συλλεγμένη εμπειρία και γνώση των φοιτητών/τριών για την ποικίλη παραγωγή της καθημερινότητας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 202-201, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθηµερινής Ζωής”.  Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα µε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών µονάδων/ ECTS (πλήρης φοίτηση).

   Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί τέλη φοίτησης 2500 Ευρώ.

   Ο  αριθµός  των  εισακτέων  ανέρχεται  σε  είκοσι (20). Καθ’  υπέρβαση  των παραπάνω αριθµών εισακτέων προβλέπεται η εγγραφή ενός (1) υποτρόφου εσωτερικού του ΙΚΥ,  ενός  υποτρόφου  του  προγράµµατος  υποτροφιών «Αλέξανδρος  Σ.  Ωνάσης» και  ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους.

   Στο πρόγραµµα  γίνονται  δεκτοί  απόφοιτοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων της αλλοδαπήςµε προπτυχιακές σπουδές που έχουν άµεση συνάφεια µε τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος.

   Ενδεικτικός κατάλογος Τµηµάτων των οποίων οι απόφοιτοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι :

   – Τµήµατα Αρχιτεκτονικής
   – Σχολές Καλών Τεχνών
   – Τµήµατα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού

   Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τµήµατα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη είτε µεταπτυχιακές  σπουδές  στα  πιο  πάνω  αντικείµενα  είτε  αναγνωρισµένη  επαγγελµατική εµπειρία.

   Οι ενδιαφερόµενοι-ες πρέπει συµπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο site http://www.arch.uth.gr/pid-master/appform

   Για να θεωρηθεί έγκυρή η υποβολή  υποψηφιότητας  πρέπει  να  αποστείλουν  στην  Γραμματεία  του  ΠΜΣ “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Μία  φωτογραφία μεγέθους  ταυτότητας,  που  επικολλάται  στην  προβλεπόμενη  θέση  του Εντύπου της αίτησης.
   2. Φωτοτυπία  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας (ή  διαβατηρίου  για  τους  αλλοδαπούς υποψηφίους)
   3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2018, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
   5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
   6. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση µιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούµενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει  να  είναι  αντίστοιχο  τουλάχιστο µε  το  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσοµάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκεµε την παρ. 19 του άρθρου13 του Ν.  3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής.
   7. Υπόμνημα εργασιών(portfolio) που πιστοποιεί την ποιότητα του έργου των υποψηφίων στην αρχιτεκτονική, το design, τις εικαστικές τέχνες.
   8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστηµιακούς δασκάλους, ερευνητές η εξέχουσες προσωπικότητες
   9. Σύντοµο κείµενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ“ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”.

   Προθεσµία υποβολής µέχρι και Πέµπτη 30.06.2020

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ “ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ” και πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

   – στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και

   – στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη.

   Για  περισσότερες  πληροφορίες,  τόσο  για  την  φυσιογνωµία  του  Τµήµατος  όσο  και  για  το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών οι ενδιαφερόµενοι-ες καλούνται να απευθυνθούν  στη Γραµµατεία  Προγράµµατος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (καθηµερινά 12.00  –  14.00), Τµήµα Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών,  Πεδίο  Άρεως,  383  34  ΒΟΛΟΣ  τηλ.  24210  74204  http:// www.arch.uth.gr, e-mail [email protected]

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

   Α’ εξάμηνο
   ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Θεωρία των Σχεδιαστικών και Καλλιτεχνικών Πρακτικών Ι Α 8
   Εργαστήριο Σχεδιασμού Α 6
   Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ι Α 6
   Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής II Α 6
   Σεμινάριο Ι Α 2
   Σεμινάριο II Α 2
   Σύνολο 30ECTS

   Β’ εξάμηνο

   Θεωρία των Σχεδιαστικών και Καλλιτεχνικών Πρακτικών II Β 8
   Εργαστήριο Σχεδιασμού Β 6
   Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής Ι Β 6
   Εργαστήριο Σχεδιασμού και Παραγωγής II Β 6
   Σεμινάριο Ι Β 2
   Σεμινάριο II Β 2

   Σύνολο 30ECTS

   Γ’ εξάμηνο

   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ 30ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email