Ιστορία της Τέχνης

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός
   Το Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης
   ελληνικής τέχνης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, εξοικείωση με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης και καλλιεργώντας παράλληλα τη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί με τη διδασκαλία παραδειγματικών θεμάτων μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικώνφαινομένων όσο και τη συνθετότητα των μεθόδων προσέγγισής τους.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021»

   ΦΕΚ 87/Β/1994, τροπ. ΦΕΚ 805/Β/30-6-2000 και ΦΕΚ 1393/Β/14-9-2006, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2- 6-2014, επανίδρυση ΦΕΚ 1752/Β/17-5-2018

   Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

   Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

   α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
   β. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.
   γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ιας.
   ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2· συγκεκριμένα, για την αγγλική γλώσσα: επιπέδου Lower, για τη γαλλική: DELF B2, για τη γερμανική: ZERTIFIKATB2, για την ιταλική: CELI 3, για την ισπανική: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, Nivel intermedio).
   στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (500-1000 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης.
   ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.
   η. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).
   θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

   Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

   Για τις Συστατικές Επιστολές:
   Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης»
   2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

   Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη και θα εξεταστούν προφορικά και γραπτά στην Ιστορία της Τέχνης της Δύσης από την Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (από το Giotto μέχρι τον Picasso). Επίσης θα εξεταστούν γραπτά σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα (30) ετησίως.

   Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379-77337 και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος:
   α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια. Κάθε ένα από τα Σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε Σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει σαράντα οκτώ (48) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και γραπτή και προφορική εξέταση στα ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια.
   β) να πραγματοποιήσει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του δυο (2) Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης. Κάθε Άσκηση αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης.
   γ) να πραγματοποιήσει Επιτόπια Πρακτική Άσκηση διάρκειας τεσσάρων σε Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο και γενικότερα σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης θεσμικό φορέα. Η διάρκεια της Επιτόπιας Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών και μεγαλύτερη των (6) έξι μηνών. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   δ) να πραγματοποιήσει Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και να συντάξει μια (1) Ειδική Βιβλιογραφία. Η Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και η Ειδική Βιβλιογραφία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   ε) να συντάξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   2. Οι Επιτόπιες Πρακτικές Ασκήσεις σε Μουσεία, Εκθέσεις, Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Αρχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

   3. Το ένα από τα τέσσερα Σεμινάρια μπορεί να είναι άλλου, συναφούς όμως γνωστικού αντικειμένου, από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά Σεμινάρια των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:
   α) Π.Μ.Σ. στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο: Ιστορία και Αρχαιολογία,
   β) Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές, γ) Π.Μ.Σ., στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία των Π.Μ.Σ. ή ένα μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας της Τέχνης, Αισθητικής, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Ψυχολογίας της Τέχνης, εφόσον αυτά προσφέρονται από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α΄ εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης 12
   • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης Ι 6

   Β΄ εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο μεθοδολογίας της ιστορίας) 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο ιστορίας της αρχαίας ή βυζαντινής τέχνης ή άλλο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σεμινάριο) 12
   • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης ΙΙ 6

   Γ΄ εξάμηνο

   • Επιτόπια Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο 15
   • Αρχειακή – Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας 15

   Δ΄ εξάμηνο

   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   Ενδεικτικός Κατάλογος Σεμιναρίων και Ασκήσεων

   Σεμινάρια 

   • Τεχνοτροπίες της Ευρωπαϊκής Τέχνης 12
   • Κριτική και θεωρία της τέχνης – αισθητικές θεωρίες Νεοελληνική τέχνη – πρόσληψη της ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα 12
   • Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής τέχνης 12
   • Βυζαντινή τέχνη και τέχνη του δυτικού μεσαίωνα 12
   • Η τέχνη στους κλασικούς χρόνους και η επίδρασή της στην τέχνη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ 12
   • Η τέχνη του 17ου-18ου αιώνα 12
   • Νεωτερικές τάσεις στην ευρωπαϊκή τέχνη 19ος-20ός αιώνας 12
   • Τέχνη, κοινωνία, πολιτισμός 12
   • Ερμηνευτικές μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης έργων τέχνης 12
   • Θεωρία, μεθοδολογία και ιστοριογραφία της Ιστορίας της Τέχνης 12
   • Θεωρία, μεθοδολογία και ιστοριογραφία της Ιστορίας 12

   Ασκήσεις

   • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης Ι – Έργα ευρωπαϊκής τέχνης σε ελληνικά περιοδικά τέχνης του 19ου αιώνα 6
   • Άσκηση αρχειακής και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης ΙΙ – Έκθεση αρχειακών τεκμηρίων για την τέχνη της Αναγέννησης από το αρχείο Παντελή Πρεβελάκη 6
   • Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό 15
   • Αρχειακή – Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας για τις πηγές της Ιστορίας της Τέχνης της Αναγέννησης 15

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email