Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει:
   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών».

   Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» οργανώνεται γύρω από τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

   • Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
   • Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
   • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
   • Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
   • Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
   • Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
   • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
   • Τεχνολογία Πολυμέσων

   Στόχος του ΜΔΕ είναι η εμβάθυνση σε μία ή δύο θεματικές περιοχές της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου τίτλου να έχουν αυξημένες δυνατότητες συνεισφοράς σε βιομηχανική έρευνα και σχεδιασμό προϊόντων.

   Αντικείμενο- Σκοπός 

   Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής. Σκοπός του είναι:

   (α) Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήμης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου ΔιπλώματοςΜεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένη εξειδίκευση στις οικείες περιοχές,
   (β) η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανικής ανάπτυξηςκαι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών.
   (γ) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας

   Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Τμήμα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) υποστηρίζει διαρκώς ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και συμβάλλει στην προσέλκυση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας, και τη διατήρηση ενός μεγάλου εύρους διεθνών συνεργατών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο.

   Όλη αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από υποτροφίες που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ καθώς και από άλλους οργανισμούς.

   Αιτήσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών (Masters )

   Tο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

   Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Τμήμα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) υποστηρίζει διαρκώς ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και συμβάλλει στην προσέλκυση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας, και τη διατήρηση ενός μεγάλου εύρους διεθνών συνεργατών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο.

   Όλη αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από υποτροφίες που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ καθώς και από άλλους οργανισμούς.

   Αιτήσεις

   Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις  πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

   Περίοδος αίτησηςΧειμερινό εξάμηνοΕαρινό εξάμηνο
   Κατάθεση αίτησης31 Οκτωβρίου31 Μαρτίου
   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων15 Δεκεμβρίου31 Μαΐου
   Έναρξη σπουδώνΕπόμενο εαρινό εξάμηνοΕπόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

   Διαδικασία υποβολής αίτησης
   Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

   • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΜΔΕ )
   • Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ  ( Αίτηση Μέρος 3 ΜΔΕ )
   • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών. Εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για τη βαθμολογία σας, ακόμη και εάν είναι άτυπη. Τα επίσημα πιστοποιητικά θα πρέπει να τα στείλετε στο Τμήμα μέσω email ([email protected]) αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα, ακόμα και αν αυτό συμβεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
   • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
   • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
   • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
   • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
   • Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές ( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΜΔΕ ).  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ’ ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: [email protected]. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
   • Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους

   Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpegμέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

   Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οδηγό σπουδών εδώ και στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
   Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
   Τηλ: +30 2810 393592
   E-mail: [email protected]

   Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσετε ως ανωτέρω (απλά και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα) για την υλοποίηση της διαδικασίας του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθόλα τα στάδια αυτής και σκοπούς που συνέχονται με τη διαδικασία αυτή. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της πιο πάνω διαδικασίας. 
   Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεση ή να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με δήλωσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη μέχρι την ανάκληση νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. 
   Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη διεύθυνση e-mail [email protected] στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

   Το πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακά Μαθήματα 18 ECTS
   • ΗΥ508 Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά 4 ECTS
   • Θεματικές Δραστηριότητες 8 ECTS

   Β. ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακά Μαθήματα 24 ECTS
   • Θεματικές Δραστηριότητες 6 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΗΥ-697 Βιβλιογραφική Ερευνα 15 ECTS
   • ΗΥ-698 Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης 30 και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου 15 ECTS

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΗΥ-699 Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας 30 ECTS

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

   Παρατίθεται Κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος καθώς και κατάλογος των θεματικών δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email