Εφαρμοσμένη Οικονομική

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της οικονομικής γνώσης σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Στόχος μας είναι να σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσετε από πλεονεκτική θέση τις επιστημονικές και επαγγελματικές προκλήσεις της σύγχρονης διεθνοποιημένης οικονομίας.

   Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις:

   1) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»
   2) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών»
   3) «Εφαρμοσμένη Οικονομική στην Άμυνα»

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική για το Ακαδ. Έτος 2020-21, στις κατευθύνσεις:

   1. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
   2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών
   3. Οικονομική της Άμυνας

   Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις. Όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 23 & 24 Ιουλίου 2020 (διαδικτυακά ή δια ζώσης), η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 30 Ιουλίου του 2020 και η έναρξη μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο.

   To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα, δύο μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται απογευματινές ώρες τις καθημερινές ή/και Σάββατο πρωί. Αν και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

   Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης «Άμυνα» καθώς και τα 4 μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Δημόσια Οικονομική, Εφαρμοσμένη Οικονομική και «Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός) προσφέρονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

   Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.700€ και καταβάλλονται σε 3 δόσεις (πλήρη φοίτηση) ή σε 6 δόσεις (μερική φοίτηση)

   Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ apply.master.econ.uth.gr του ΠΜΣ μέχρι τη Δευτέρα 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 23:59.

   Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-13.00 και στην ιστοσελίδα μας: http://master.econ.uth.gr.

  • Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία εξάμηνα και αποτελείται συγκεκριμένα από δύο πρώτα εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. Τα δύο εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Α ́ εξάμηνο και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο και τεσσάρων μαθημάτων δύο εκ των οποίων επιλογής κατά το Β ́ εξάμηνο και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τα δύο υποχρεωτικά 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Ένα μάθημα επιλογής πραγματοποιείται όταν επιλέγεται από 5 τουλάχιστον φοιτητές.

   Αν κριθεί αναγκαίο, πριν την έναρξη του προγράμματος, το ΠΜΣ προσφέρει υποχρεωτικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, με σκοπό να καλύψει κενά και να ομογενοποιήσει το υπόβαθρο των συμμετεχόντων φοιτητών στο πρόγραμμα.

   Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 39 διδακτικές ώρες οι οποίες για τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος γίνονται σε εβδομαδιαία βάση (13 εβδομάδες x 3 ώρες). Η διάρκεια της ώρας διδασκαλίας καθορίζεται στα 50 ́ με 10 λεπτά διάλειμμα. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες η διδασκαλία των ωρών που τους ανατίθεται, μπορεί να γίνει σε εντατικότερους ρυθμούς. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για τους φοιτητές Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο.

   Απουσία σε περισσότερες των 8 ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, έχει ως συνέπεια ο φοιτητής/φοιτήτρια να αποτυγχάνει στο συγκεκριμένο μάθημα.

   Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως πχ. πρόσκληση διδάσκοντα αλλοδαπού ΑΕΙ, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική.

   Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από το διδάσκοντα με συνεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.

   Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

   Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:

   Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

   Α’ Εξάμηνο

   • Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση*
   • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική*
   • Ανάλυση χρηματοοικονομικών σειρώνΣεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

   Β’ Εξάμηνο

   • Νομισματική & Τραπεζική Οικονομική
   • Αγορά και εκτίμηση αξιών ακινήτων
   • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

    Μαθήματα επιλογής – δύο (2) από τα κάτωθι

   • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου*
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
   • Χρηματοοικονομική Λογιστική
   • Εργασιακές Σχέσεις

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική Διατριβή

   Διοίκηση Επιχειρήσεων & Δημοσίων Οργανισμών

   Α’ Εξάμηνο

   • Στρατηγική των Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση* ή
   • Δημόσια Οικονομική
   • Επιχειρησιακή Διαχείριση ή Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός
   • Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση
   • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

   Β’ Εξάμηνο

   • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
   • Οργανωσιακή συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
   • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
   • Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων
   • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
   • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
   • Διοικητικό Μάρκετινγκ
   • Εργασιακές Σχέσεις

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική Διατριβή

   Άμυνα

   Α’ Εξάμηνο

   • Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών
   • Δημόσια Οικονομική
   • Οικονομική της Άμυνας
   • Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική
   • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας Ι

   Β’ Εξάμηνο

   • Ειδικά Θέματα Οικονομικής & Διοικητικής της Άμυνας
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αποθέματα
   • Σεμινάριο Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
   • Μέτρηση παραγωγικότητας οικονομικών μονάδων
   • Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
   • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
   • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική Διατριβή

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email