Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» αρχικά αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από πρόταση μελών ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ711/33Β7/295/30-5-95).

   Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διανύοντας ήδη το εικοστό έτος της λειτουργίας του, ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό συνέβαλε η διατήρηση της ομάδας των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

   Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων ερευνητών, ικανών να σχεδιάζουν, να υλοποιούν να δημοσιεύουν ποιοτική επιστημονική έρευνα σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής. Επίσης η προαγωγή της επιστήμης και η εφαρμογή των επιτευγμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», προσφέρει ειδική θεωρητική και πρακτική μετεκπαίδευση σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των βιοϊατρικών διαγνωστικών και ερευνητικών κέντρων, ώστε οι πτυχιούχοι να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, τηλ.: 210 727 4248, e-mail: [email protected] καθώς και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., τηλ: 210 727 4310, e-mail: [email protected]

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας επί δεκατρείς (13) εβδομάδες καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις. Για τη
   διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, στο Γ΄ εξάμηνο, ενώ το Δ΄ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την
   εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

   Διδάσκοντες Φορείς – Διδακτικές Μονάδες

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Γενετική Προσέγγιση Ασθενειών – Μοριακή Διαγνωστική Τμήμα Βιολογίας& Ιατρική Σχολή 7,5
   • Ακτινοβολίες: Επιπτώσεις στην Υγεία και Εφαρμογές στην Βιοϊατρική Απεικόνιση Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 7,5
   • Κυτταροπαθολογία – Ιστοπαθολογία Ιατρική Σχολή 7,5
   • Ανοσολογία Τμήμα Βιολογίας 7, 5

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Γήρανση και Ασθένειες του Γήρατος Τμήμα Βιολογίας& Ιατρική Σχολή 7,5
   • Μοριακή Βιολογία: Συστημικές και in silico Προσεγγίσεις Τμήμα Βιολογίας 7,5
   • Κυτταρικής Βιολογία Τμήμα Βιολογίας 7,5
   • Φαρμακολογία – Τοξικολογία Ιατρική Σχολή 7,5

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Τμήμα Βιολογίας 7,5
   • Μικροβιολογία και Δημόσια Υγεία Ιατρική Σχολή &Τμήμα Βιολογίας 7,5
   • Διπλωματική Εργασία Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 15

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία (συνέχεια από το Γ΄ Εξάμηνο) Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 30

   Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στους φοιτητές με 7,5 διδακτικές μονάδες (δηλαδή 10 μαθήματα x 7,5 διδακτικές μονάδες = 75 διδακτικές μονάδες για
   το σύνολο των μαθημάτων). Η διπλωματική εργασία πιστώνεται με 45 διδακτικές μονάδες. Επομένως, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 75+45 = 120 διδακτικές μονάδες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email