Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 323,95€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 15/05/2020
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ' αποστάσεως και ασύγχρονα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 15/05/2020 έως 31/07/2020 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Δρ. Βλάδο Χάρη, Μόνιμο Λέκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και εργαζόμενους μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών σχολών, όπως και σε επαγγελματίες οικονομολόγους.

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά:
   Κατανόηση της έννοιας και των βασικών αρχών του μάρκετινγκ.
   Αναλυτική ικανότητα στα θέματα του μάρκετινγκ που επηρεάζουν την δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
   Γνώση για το πώς αρθρώνεται ένας σύγχρονος σχεδιασμός μάρκετινγκ και μηχανισμός πωλήσεων μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
   Αντίληψη της καινοτομίας ως προϊόν εξελικτικής σύνθεσης της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ, για όλα τα είδη των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών

   Σκοποί
   Βασικός σκοπός είναι η κατανόηση αρχικά του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η επιχείρηση σε ένα σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Κατ’ επέκταση, στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο εκπαιδευόμενος τις βασικές αρχές που διέπουν τον επιστημονικό κλάδο του μάρκετινγκ και τις προεκτάσεις που αυτός έχει στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

   Σε μία εποχή όπου φαίνεται να σχηματίζεται μία νέα παγκοσμιοποίηση, η οποία ανατοποθετεί ριζικά την δράση όλων των επιχειρήσεων/κοινωνικοοικονομικών οργανισμών, η διεκδίκηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και η αλλαγή που αυτή επιφέρει βρίσκονται στο αναπτυξιακό επίκεντρο. Επομένως, η επίτευξη της τελικής πώλησης διαμέσου ενός καινοτόμου μηχανισμού μάρκετινγκ είναι σημαντική καθώς αποτελεί την έκβαση της συνολικότερης επιχειρηματικής στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να διαπιστώσουν πως η καινοτομία στην ουσία επιτυγχάνεται ως προϊόν συνεξέλιξης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και άρα του τρόπου που αυτή καταφέρνει να αξιοποιεί τα συγκριτικά δυνατά της σημεία και να αποφεύγει τις απειλές (συσχετιστική SWOT ανάλυση).

   Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο θεωρητικό κύκλο ερμηνείας του σύγχρονου μάρκετινγκ, εστιάζοντας στις διαδικασίες του σχεδιασμού και της έρευνας, τις διαφορετικές φιλοσοφίες, και τα μείγματα του προϊοντικού μάρκετινγκ.
   Συν τοις άλλοις, μελετά και αναλύει πως πραγματοποιούνται η λήψη αποφάσεων, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η λειτουργία, και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του τμήματος πωλήσεων.

   Αναγκαιότητα – Kαινοτομία
   Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες, ιδίως σε λιγότερο αναπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, παρουσιάζουν ελλείμματα ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες βελτίωσης των επιδόσεων μίας μικρομεσαίας επιχείρησης είναι ο προσδιορισμός μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ.

   Το πρόγραμμα εστιάζει προς αυτήν την κατεύθυνση, παρουσιάζοντας την δυναμική προσέγγιση Stra.Tech.Man, η οποία υποστηρίζει πως η εξελικτική σύνθεση της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ παράγει πάντοτε την αποτελεσματική καινοτομία. Η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών εφοδίων που χρειάζεται ένας κοινωνικοοικονομικός οργανισμός για να καινοτομήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς είναι επομένως σημαντική για την συνολικότερη ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

   Δομή
   Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 11 διδακτικές εβδομάδες/ενότητες:
   1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα.
   2. Τι σημαίνει επιχείρηση. Οι ορισμοί του μάρκετινγκ και το οικονομικό αγαθό ως αντικείμενο πώλησης
   3. Η βασική λογική των συναλλαγών και οι διαφορετικές φιλοσοφίες του μάρκετινγκ. – Η «οδυνηρή παγκοσμιοποίηση» και οι κεντρικές διαλεκτικές διελκυστίνδες στην μορφοποίηση μίας «νέας παγκοσμιοποίησης».
   4. Το σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησης. – Προς μία αναδιάρθρωση της συμβατικής SWOT ανάλυσης.
   5. Η διαδικασία του σχεδιασμού, η έρευνα, και ο προσδιορισμός εναλλακτικών στρατηγικών και τακτικών μάρκετινγκ. Η δόμηση των μειγμάτων μάρκετινγκ.
   6. Η προσέγγιση της καινοτομίας σε όρους Stra.Tech.Man (Στρατηγική-Τεχνολογία-Μάνατζμεντ).
   7. Η χρηματοοικονομική διαχείριση της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης.Η συνολική πρόταση προϊόντων, προγράμματα δράσης και δόμηση μηχανισμών ελέγχου μάρκετινγκ
   8. Εισαγωγή στην διοίκηση πωλήσεων: Η λήψη αποφάσεων, ο προγραμματισμός της εμπορικής δράσης, η διοικητική οργάνωση και η λειτουργία του τμήματος πωλήσεων. Οι βασικοί κανόνες της αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον πελάτη και η παρουσίαση των «προϊόντων και υπηρεσιών» . Η διοίκηση της ομάδας πωλήσεων: Παρακίνηση και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας .
   9. Παρουσίαση των ζητουμένων της εργασίας του μαθήματος.
   10. Επίλυση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα της εργασίας του μαθήματος.
   11. Παρουσίαση των εργασιών και ανατροφοδότηση .

   Το πρόγραμμα καταλαμβάνει τρεις (3) μονάδες στην κλίμακα ECTS, οι οποίες αντιστοιχούν σε 33 διδακτικές ώρες.

   Πιστοποιούμενα προσόντα
   Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση:
   Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 33 διδακτικών ωρών, διάρκειας 2,5 μηνών, με 3 ECTS.
   Σε περίπτωση μόνο επιτυχούς παρακολούθησης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

   Τόπος Υλοποίηση
   Το μάθημα είναι εξ αποστάσεως και πραγματοποιείται στην πλατφόρμα Moodle, ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο σύστημα διαχείρισης ασύγχρονης εκπαίδευσης.

   Μεθοδολογία υλοποίησης
   Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει 11 διδακτικές εβδομάδες ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Αφού πραγματοποιηθεί η γνωριμία με τους εκπαιδευόμενους και παρουσίαση των στόχων του μαθήματος στην εισαγωγική εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης, το μάθημα εκδιπλώνεται σε ενότητες ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχοντας οπτικοακουστικό υλικό και πακέτα διαφανειών για τις επιμέρους θεματικές ενότητες.
   Χρήση εποπτικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολείς, Η/Υ)
   Έπειτα από το πέρας της όγδοης διδακτικής εβδομάδας, ο εκπαιδευτής αναθέτει στους εκπαιδευόμενους μία εργασία σχετική με το υλικό του μαθήματος που έχει διδαχθεί.
   Στην ενδέκατη διδακτική εβδομάδα, ο εκπαιδευόμενος υποβάλει την τελική εργασία, ο βαθμός της οποίας καθορίζει την τελική επίδοση.
   Όλες οι τηλεδιασκέψεις (οι οποίες γίνονται στις διδακτικές εβδομάδες 1, 9, 10, και 11) βιντεοσκοπούνται επίσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μάθημα είναι αμιγώς ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το σύνολο του υλικού με ευέλικτο τρόπο και με τον δικό του ρυθμό.

   Εκπαιδευτές
   Στο πρόγραμμα θα διδάσκουν:
   1. Βλάδος Χάρης, Μόνιμος Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
   2. Χατζηνικολάου Δημοσθένης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
   3. Κατιμερτζόπουλος Φώτιος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

   Κόστος συμμετοχής
   Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 323,95€

   Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων
   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

   Προαπαιτούμενες γνώσεις:
   1. Απολυτήριο Λυκείου.
   2. Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου.

   Επιθυμητές γνώσεις:
   1. Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
   2. Βασικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης.
   Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος αποστέλλει ένα βιογραφικό σημείωμα (συνοδευόμενο από αντίγραφα πτυχίων και συστατικές επιστολές όπου αυτό είναι εφικτό) τα οποία εξετάζει ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για να εγκρίνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

   Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/04/2020
   Καταληκτική ημερομηνία: 05/05/2020
   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr και του πεδίου «Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευομένων».
   Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές εντός 5 ημερών το πολύ αφού αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων.

   Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει
   1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα
   2) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.
   3) Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, και συστατικές επιστολές (όπου αυτό είναι εφικτό).

   Πληροφορίες
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Χατζηνικολάου Δημοσθένη, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 11:00-19:00, στο 6938299143, ή με email στο [email protected].

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email