Σπουδές στο Εξωτερικό

 

Σπουδές στο Εξωτερικό

ΑΡΘΡΑ
Εργασία

Θέσεις Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο στη Μάλτα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). Η EASO ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα ασύλου και να […]

1
arrow
Εργασία

The Alfred Landecker Democracy Fellowship: Εργασία και κατάρτιση για ένα χρόνο στο εξωτερικό

Η ΜΚΟ Humanity in Action με την υποστήριξη του Ιδρύματος Alfred Landecker, καλεί 30 νέους και νέες από την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ηλικίας έως 40 ετών, να εργαστούν για ένα χρόνο (25 Οκτωβρίου 2020 – 24 Οκτωβρίου 2021) για τη δημιουργία προγραμμάτων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο της επίδρασης […]

1
arrow
Εργασία

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο CERN (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών)

Το CERN, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου, έχει ανοικτές αιτήσεις φοιτητών για πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων όπως φυσική, μηχανική και επιστήμες πληροφορικής μέχρι νομική, μετάφραση, διοίκηση και οικονομικές επιστήμες. Μέχρι σήμερα δεκάδες Έλληνες άλλα και Κύπριοι φοιτητές έχουν γίνει δεκτοί στα προγράμματα […]

1
arrow
Εργασία

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών στην Αυστρία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών. Οι επιτυχόντες […]

1
arrow
Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email