Loading...
Υποτροφίες

Υποτροφία από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

bookmark
Share

 

Διδακτορική Υποτροφία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
– Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Βιοϊατρικών Επιστημών ή Χημείας
– Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σχετικό με το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
– Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
– Να μην χρηματοδοτούνται για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
– Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα είτε στον Ιδιωτικό Τομέα (Υ.Δ.)
– Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας (Υ.Δ.)

Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εφόσον:
– έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
– έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές,
– έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
– είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της σύμβασης

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Υποτροφίες
0

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου-Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης: Yποτροφίες για κοινή μεταδιδακτορική έρευνα

Δείτε εδώ την πρόσκληση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universitat Berlin-FUB), το οποίο από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg State University-SPbU) διαθέτουν 2 θέσεις για εκπόνηση κοινής (joint) μεταδιδακτορικής έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και σε θεματικές που είτε θεραπεύονται και από τα δύο ιδρύματα είτε αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους. […]

arrow
Υποτροφίες
0

Ερευνητικές υποτροφίες από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσφέρει δύο ερευνητικές υποτροφίες σε μέλη ΔΕΠ –Λέκτορες και Επίκουρους Καθηγητές– και Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) ελληνικών πανεπιστημίων ώστε να συμμετάσχουν στο Θερινό Πρόγραμμα του Harvard στο Ναύπλιο και τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) – Ανθρωπιστικές Σπουδές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Φεβρουαρίου 2020. Οι υποτροφίες αυτές […]

arrow
Υποτροφίες
0

Υποτροφία για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό από το Ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης

Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 / 2021 στους τομείς: Electrical and Computer Engineering (περιλαμβανει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες ειδικεύσεις) Programming/ Hardware Telecommunications Energy Electronics Biomedical Engineering Informatics Aritificial Intelligence Όλα τα υπόλοιπα πεδία […]

arrow
Υποτροφίες
0

Υποτροφίες για διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Άμστερνταμ η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) i-CONN όπου αποφασίστηκε η προκήρυξη 15 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στα ιδρύματα που συμμετέχουν στο δίκτυο. Ο πλήρης τίτλος του δικτύου είναι ‘Interdisciplinary connectivity: Understanding and managing complex systems using Connectivity Science’ (http://www.iconn.network/). Στο δίκτυο που συντονίζεται από το […]

arrow