https://www.spoudase.gr/arthra/?p_asid=6&p_asp_data=Y3VycmVudF9wYWdlX2lkPTM3NTg0JnF0cmFuc2xhdGVfbGFuZz0wJmZpbHRlcnNfY2hhbmdlZD0xJmZpbHRlcnNfaW5pdGlhbD0wJmFzcF9nZW4lNUIlNUQ9ZXhhY3QmYXNwX2dlbiU1QiU1RD10aXRsZSZhc3BfZ2VuJTVCJTVEPWNvbnRlbnQmdGVybXNldCU1QmthdGVnb3JpZXNfYXJ0aHJvbl8lNUQlNUIlNUQ9NTQxMCZjdXN0b21zZXQlNUIlNUQ9YXJ0aHJh
Υποτροφίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη Υποτροφιών του Κληροδοτήματος “Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη”

bookmark

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη».

Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 1η/16-01-2020 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Χημείας, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Βιολογίας.

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2017-18, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00€ ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2018 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν’ όλω έτη.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα « Δημοκρατία» (μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το κάθε Τμήμα.

Ειδικότερα:

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

α) Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές/τριες καταθέτουν:
Βιογραφικό σημείωμα
Έκθεση προόδου στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που έχει γίνει στα πλαίσια του Διδακτορικού τους Διπλώματος, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου.

β) Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταθέτουν:
Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης μεταπτυχιακών σπουδών,
Βιογραφικό σημείωμα.
Έκθεση προόδου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι δημοσιεύσεις, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Σχετικά έγγραφα

Προκήρυξη
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση

 

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email