Καλό νέο για τους διδακτορικούς φοιτητές. Το Facebook δίνει υποτροφίες

bookmark

 

Υποτροφίες

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Facebook και το “Emerging Scholar Awards” υπάρχουν για να υποστηρίζουν φοιτητές σε διδακτορικό επίπεδο που ασχολούνται με την πληροφορική και την καινοτομία.

Οι νικητές των υποτροφιών που παρέχει το Facebook θα λάβουν για δύο χρόνια 74.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για ανάγκες ταξιδών.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί από την φοιτητή, των δημοσιεύσεων του, και των συστατικών επιστολών

Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές αφορούν τα παρακάτω πεδία

CommAI
Computational Social Science
Compute Storage and Efficiency
Computer Vision
Distributed Systems
Economics and Computation
Machine Learning
Natural Language Processing
Networking and Connectivity
Security/Privacy
Research Outside of the Above:  relevant work in areas that may not align with the research priorities highlighted above.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να δείτε εδώ https://research.fb.com/programs/fellowship/#Research_Areas

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του Facebook μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1 Σεπτεμβρίου του 2017 έως και 31 Οκτωβρίου του 2017

Για να κάνετε αίτηση και να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια της κατάθεσης δείτε εδώ

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email