Loading...
Υποτροφίες

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

bookmark
Share

 

ΤοΊδρυμα Μποδοσάκη  ανακοίνωσε την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και πτυχιούχους ΑΕΙ.

Πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Βιολογίας
 • Διοικήσεως Επιχειρήσεων: Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τεχνολογίας, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, ΜΒΑ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: Ανάλυση Δεδομένων, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής, Διοίκηση Τεχνολογίας, Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές, Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα, Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις, Ρομποτική, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών – Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων Επικοινωνιών, Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων, Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους, Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Περιβαλλοντικών Επιστημών
 • Γεωπονίας
 • Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής: Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Μοριακή Βιοϊατρική – Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων, Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων
 • Ιατρικής: Αναγεννητική Ιατρική, Διαχείριση Πόνου, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής), Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική, Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Προστασία Μνημείων
 • Πολιτικών Μηχανικών: Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών: Νανοτεχνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου, Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
 • Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών: Βιομοριακή – Βιοϊατρική Μηχανική, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών, Νανοτεχνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή το γένος
 2. Περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές
 3. Επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου
 4. Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 5. Ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991
 6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας: ΕΔΩ

Προθεσμία:

Έως 17 Φεβρουαρίου 2020

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Ενημέρωση
0

Δύο θέσεις έμμισθης πρακτικής στην Mastercard

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή , πραγματοποιήθηκε ως εκδήλωση τον Οκτώβριο, συνεχίζεται όμως με υποτροφίες mentoring από το WoT και με έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, τόσο στην ίδια την Mastercard όσο και σε συνεργαζόμενες τράπεζες, για όλη τη διάρκεια της […]

arrow
Ενημέρωση
0

Φοιτητικός διαγωνισμός από το ΙΜΔΑ για φοιτητές Ελλάδας και Κύπρου

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 14η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών (3) βραβείων και τριών (3) επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων. Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες […]

arrow
Ενημέρωση
0

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των […]

arrow
Ενημέρωση
0

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη, αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι τρεις περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται ετησίως: […]

arrow