Loading...
Ενημέρωση

Αποκτούν δικηγόρο οι φοιτητές σε όλα τα πανεπιστήμια

bookmark
Share

 

Στόχος του συνηγόρου του φοιτητή είναι να τους στηρίζει προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που δημιουργούν τα προβλήματα στα ΑΕΙ, είτε αυτά αφορούν στους καθηγητές είτε στις υπηρεσίες του κάθε ιδρύματος και τη γραφειοκρατία

Σύμφωνα με το Έθνος, και οι φοιτητές έχουν τον συνήγορό τους.

Ένα πρωτοποριακό θεσμό έχουν στη διαθεσή τους οι φοιτητές των ΑΕΙ, παρά το γεγονός, οτι πολλοί απο αυτούς και κυρίως οι πρωτοετείς δεν το γνωρίζουν.

Οι αρμοδιότητες του συνηγόρου του φοιτητή είναι πολλές αλλά ο κύριος στόχος είναι να τους στηρίζει, ώστε να τα βγάλουν πέρα με τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν μέσα στα ΑΕΙ, είτε αυτά αφορούν στους καθηγητές είτε στις υπηρεσίες του κάθε ιδρύματος και τη γραφειοκρατία.

Στην ουσία είναι ένας διαμεσολαβητής μεταξύ φοιτητών και πανεπιστημίου για όλα τα θέματα εκτός απο αυτά που αφορούν στις εξετάσεις και τη βαθμολογία τους . Μέσω του θεσμού, οι φοιτητές μπορούν να καταγγείλουν καθηγητές ή οργανωτικά μέλη του πανεπιστημίου τους, που εμποδίζουν την σωστή λειτουργία του ιδρύματος, εφόσον η καταγγελία έχει σχέση με κακοδιοίκηση.

Ύστερα από καταγγελία, αλλά και χωρίς αυτή, ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από το πανεπιστήμιο,μπορεί να ελέγξει πλήρως την λειτουργία προσώπων και υπηρεσιών και τέλος μπορεί να βγάλει πόρισμα που θα ενημερώνει τον φοιτητή και τον καθηγητή/υπηρεσία και να μεσολαβήσει για την επίλυση του προβλήματος.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό θεσμό, ο οποίος νομοθετήθηκε το 2011 (νόμος 4090 άρθρο 55) με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίαςτου Ιδρύματος.

Σήμερα όλα τα πανεπιστήμια έχουν ένα δικηγόρο , ο οποίος στηρίζει τους φοιτητές, που μπορούν να του θέσουν ερωτήσεις για οποιαδήποτε παροχή των υπηρεσιών του πανεπιστημίου ( π.χ. δωρεάν σίτιση, βιβλία), να μάθουν σχετικά με την διαδικασία μεταγραφής ή υποτροφίας, και να λάβουν έμπρακτη βοήθεια αν χρειαστεί, καθώς και να ρωτήσουν οτιδήποτε σχετίζεται με αλλαγές στο ίδιο το πανεπιστήμιο για το πως αυτές επηρεάζουν τους ίδιους τους φοιτητές. Ασχολείται, επίσης, και με την επίλυση προβλημάτων.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους χωρίς αμοιβή, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Ειδικότερα ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενημέρωση
0

Δύο θέσεις έμμισθης πρακτικής στην Mastercard

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή , πραγματοποιήθηκε ως εκδήλωση τον Οκτώβριο, συνεχίζεται όμως με υποτροφίες mentoring από το WoT και με έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, τόσο στην ίδια την Mastercard όσο και σε συνεργαζόμενες τράπεζες, για όλη τη διάρκεια της […]

arrow
Ενημέρωση
0

Φοιτητικός διαγωνισμός από το ΙΜΔΑ για φοιτητές Ελλάδας και Κύπρου

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 14η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών (3) βραβείων και τριών (3) επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων. Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες […]

arrow
Ενημέρωση
0

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των […]

arrow
Ενημέρωση
0

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη, αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι τρεις περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται ετησίως: […]

arrow