Αιτήσεις για το ΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων”

bookmark

 

Ανοικτές αιτήσεις έχει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων που παρέχει εξειδικευμένες παιδαγωγικές γνώσεις σε σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Το μεταπτυχιακό εξειδικεύεται στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης, στην ψυχολογία παιδικής και εφηβικής ηλικίας, στις νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στη γενετική μαθησιακών δυσκολιών, στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση και σε άλλα κομβικά αντικείμενα.

Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πραγματοποιείται από τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Το ΔΠΜΣ, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, μέσω νέων Τεχνολογιών, αλλά και προσεγγίσεων των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό και
μοναδικό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (ΦΕΚ ΦΕΚ 3784/τ.Β’/14- 10-2019), καθώς και επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ , αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.

Δείτε περισσότερα εδώ και κάντε αίτηση

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email