Ανοικτές αιτήσεις στο ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» του ΕΚΠΑ

bookmark

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής (Ε.Ι.). Η Εμβρυομητρική Ιατρική είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη υπο-ειδικότητα της μαιευτικής και γυναικολογίας.

Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί τη βάση της παρακολούθησης της φυσιολογικά εξελισσόμενης κύησης, αλλά και της κύησης υψηλού κινδύνου. Η ανάγκη για εξειδίκευση και ισχυρό κλινικό και ερευνητικό υπόβαθρο στον συγκεκριμένο τομέα είναι αναντίρρητη διεθνώς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εμβρυϊκά προβλήματα και να μειωθεί η περιγεννητική, νεογνική και μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Η Εμβρυομητρική Ιατρική περιλαμβάνει τον προγεννητικό έλεγχο – πληθυσμιακό έλεγχο για καταστάσεις που απειλούν την κύηση και έτσι αποτελεί την υπέρτατη μορφή πρόληψης. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών υγείας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

  • Παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής.
  • Προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην Εμβρυομητρική Ιατρική.
  • Παροχή τρέχουσας κλινικής τεχνογνωσίας που ενσωματώνει τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
  • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με κατεύθυνση την εξειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική.

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email