https://www.spoudase.gr/arthra/?p_asid=6&p_asp_data=Y3VycmVudF9wYWdlX2lkPTM3NTg0JnF0cmFuc2xhdGVfbGFuZz0wJmZpbHRlcnNfY2hhbmdlZD0xJmZpbHRlcnNfaW5pdGlhbD0wJmFzcF9nZW4lNUIlNUQ9ZXhhY3QmYXNwX2dlbiU1QiU1RD10aXRsZSZhc3BfZ2VuJTVCJTVEPWNvbnRlbnQmdGVybXNldCU1QmthdGVnb3JpZXNfYXJ0aHJvbl8lNUQlNUIlNUQ9NTQxMCZjdXN0b21zZXQlNUIlNUQ9YXJ0aHJh
Υποτροφίες

Ακαδημία Αθηνών: Χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

bookmark

 

Υποτροφίες

Προκήρυξη διαγωνισµού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 17 Μαΐου 2017. Οι όροι απονοµής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδηµαϊκά έτη µε έναρξη το έτος 2017-2018, και µπορεί να παραταθούν µέχρι ένα (1) ακόµη έτος, κατά την κρίση της Ακαδηµίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκοµίζουν στοιχεία σχετικά µε την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτηµάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστηµίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυµα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραµµα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται µόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές µερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον µήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα µετάβασής του στο εξωτερικό και, µετά τη λήξη της µετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόµενα µε απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών.

4. ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τµηµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστηµίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίµων Πανεπιστηµίων/Πολυτεχνείων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βαθµό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού.

5. Τα επιστηµονικά αντικείµενα, οι Σχολές και τα Τµήµατα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί, οι θέσεις και τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστηµονικό αντικείµενο, είναι τα εξής:

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αντικείµενο:  Πειραµατική Φυσική
Πτυχιούχοι: Τµηµάτων Φυσικής και Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρµογών)
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη:  1. Ηλεκτρονική Φυσική και Φωτοφυσική

Αντικείµενο: Περιβάλλον
Πτυχιούχοι: Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστηµών
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη:Φυσική και Χηµεία Περιβάλλοντος

Αντικείµενο: Ιατρική – Βιολογία
Πτυχιούχοι: Επιστηµών Υγείας και Τµηµάτων Βιολογίας
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: Βιολογία – Φυσιολογία

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αντικείµενο: Κλασική Φιλολογία
Πτυχιούχοι: Τµηµάτων Φιλολογίας, ειδίκευσης Κλασικών Σπουδών
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: 1. Αρχαία ελληνική φιλολογία (∆ραµατική ποίηση, Ιστοριογραφία, Ρητορική και Φιλοσοφία της κλασικής εποχής), 2. Λατινική φιλολογία (α)Ιστοριογραφία στους ύστερους δηµοκρατικούς χρόνους: Καίσαρ, Σαλλούστιος. β)Ποίηση στην εποχή του Αυγούστου: Βιργίλιος, Οράτιος, Προπέρτιος, Οβίδιος).

Αντικείµενο: Κλασική Αρχαιολογία
Πτυχιούχοι: Τµηµάτων Αρχαιολογίας
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: Η Αθήνα την εποχή του Περικλή µε έµφαση στην αρχιτεκτονική, πλαστική και ζωγραφική – αγγειογραφία

Αντικείµενο: Αρχαία Ιστορία
Πτυχιούχοι: Τµηµάτων Ιστορίας
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: Αρχαία Ιστορία

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αντικείµενο: Πολιτική Επιστήµη
Πτυχιούχοι: Σχολών Πολιτικών Επιστηµών
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: 1. Συγκριτική Πολιτική 2. ∆ιεθνείς Σχέσεις

Αντικείµενο: Ποινικό ∆ίκαιο
Πτυχιούχοι: Όλων των Νοµικών Σχολών
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: 1. Γενικό Ποινικό ∆ίκαιο 2. Ποινική ∆ικονοµία (Προδικασία & Απόδειξη στην Ποινική ∆ίκη) (Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν µαζί τους, εφόσον το επιθυµούν µη σχολιασµένους Κώδικες

Αντικείµενο: Ιστορία της Φιλοσοφίας
Πτυχιούχοι:  Φιλοσοφικών Σχολών ή Φιλοσοφικών Τµηµάτων
Θέσεις 1
Εξεταστέα Μαθήµατα/Ύλη: 1. Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας 2. Ιστορία της Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυµούντες να µεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου υποδοχής, προαιρετικά δε, µε αίτησή τους, και σε περισσότερες από µία ξένη γλώσσα.
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων του εξωτερικού στις εξετάσεις των λοιπών µαθηµάτων.

6. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδηµίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστηµίου 28), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

7. Ηµέρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, ηµέρα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστηµονικά αντικείµενα ως ακολούθως:
Ώρα 09:00π.µ. για τα επιστηµονικά αντικείµενα των Θετικών Επιστηµών,
Ώρα 12:00µ.για τα επιστηµονικά αντικείµενα των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών και
την ίδια ώρα 12:00µ. για τα επιστηµονικά αντικείµενα των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών.

Η εξέταση των µαθηµάτων (στα επιστηµονικά αντικείµενα των Θετικών Επιστηµών) Φυσική και Χηµεία Περιβάλλοντος και Βιολογία-Φυσιολογία θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 3 09:30π.µ. και του µαθήµατος Ηλεκτρονική Φυσική και Φωτοφυσική την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.µ.
Η εξέταση των µαθηµάτων (στα επιστηµονικά αντικείµενα των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Η Αθήνα την εποχή του Περικλή µε έµφαση στην αρχιτεκτονική, πλαστική και ζωγραφική – αγγειογραφία και Αρχαία Ιστορία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:30π.µ. και του µαθήµατος Λατινική Φιλολογία την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.
Η εξέταση των µαθηµάτων (στα επιστηµονικά αντικείµενα των Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών) Συγκριτική Πολιτική, Γενικό Ποινικό ∆ίκαιο και Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00, του µαθήµατος ∆ιεθνείς Σχέσεις την Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:30 και των µαθηµάτων Ποινική ∆ικονοµία και Ιστορία της Νεώτερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά στην Ακαδηµία Αθηνών – ∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664736 και 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδηµίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email