Υποτροφίες για διδάκτορες στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υποτροφίες για διδάκτορες στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

12/07/2018 - 10:29

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ως εξής:

  1. Κλασική Φιλολογία: έξι (6)
  2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: τέσσερις (4)
  3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: δύο (2)
  4. Γλωσσολογία: τρεις (3)

Η ως άνω κατανομή των θέσεων μπορεί να μεταβληθεί εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κά-ποιων ειδικεύσεων, αλλά ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων Διδακτόρων που εισάγονται στο Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. από την 25η Ιουνίου 2018 έως και την 31η Αυγούστου 2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.