Υποτροφίες για διδάκτορες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες για διδάκτορες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13/03/2019 - 10:50

Το  τμήμα Πληροφορικής  του ΟΠΑ  αποφάσισε  την προκήρυξη  τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού  (Software Testing Techniques)» Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός  Μαλεύρης, τηλ. 210‐8203126, email: [email protected]

2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια και προστασία σε Δίκτυα  Αισθητήρων" Επιβλέπων Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Μαρίας, τηλ 210‐8203931, email: [email protected] 3.

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση δεδομένων και ασύρματα  κινητά δίκτυα: Θεωρία και υλοποίηση" Επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Κουτσόπουλος, τηλ. 210‐8203933, email: [email protected]

4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο " Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing economy) και εφαρμογές" Επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Κουτσόπουλος, τηλ. 210‐8203933, email: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ