Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

16/11/2018 - 12:32

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΕ) με έδρα στο Ηράκλειο‐Κρήτη αναζητεί 2 Υποψήφιους Διδάκτορες στην περιοχή της Ανάπτυξης μεθόδων Μοριακών Προσομοιώσεων πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών, για απασχόληση με υποτροφία διάρκειας μέχρι 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας του ΙΥΜ με την εταιρεία Goodyear.Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων μοντελοποίησης νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθ. Ευάγγελος Χαρμανδάρης.

Απαραίτητα προσόντα
1. Δίπλωμα / Πτυχίο
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή άλλο Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού ή Πανεπιστημίου ειδικότητας συναφούς με τις απαιτούμενες γνώσεις.
2. Γνώσεις
o Κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο:
- Στατιστική μηχανική, διαφορικές εξισώσεις, αριθμητική ανάλυση, μοριακές προσομοιώσεις.
o Γνώσεις σε μεθόδους προσομοιώσεων μοριακών συστημάτων.
o Γνώσεις Μαθηματικής και Υπολογιστικής Μοντελοποίησης Υλικών,
3. Εμπειρία
o Αποδεδειγμένη εμπειρία σε προσομοιώσεις μοριακών υλικών.
o Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές:
Αριθμητική Ανάλυση, Μοριακές Προσομοιώσεις, Στοχαστική Ανάλυση, Μέθοδοι Monte Carlo, Μέθοδοι Μοριακής Δυναμικής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Καθ. Ε. Χαρμανδάρη (τηλ.2810‐393735, [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ