Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Υποτροφίες

Μέχρι 14 εκατομμύρια ευρώ οι υποτροφίες σε ερευνητές

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Υποτροφίες

Αναλυτικός οδηγός υποτροφιών στην Ελλάδα

Το ενδιαφέρον χιλιάδων αποφοίτων συγκεντρώνουν ετησίως τα κληροδοτήματα και οι υποτροφίες που δίνονται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας