Υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών

Υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών

20/02/2019 - 11:49

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΤheHuman Brain Project –FrameworkPartnershipAgreement(HBP-FPA)»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την κα Ζωή Κούρνια προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη(μεταπτυχιακού φοιτητή)

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Μηχανικού ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Πληροφορικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
- Γνώσεις προγραμματισμού

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ