Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιστήμες της γλώσσας και του πολιτισμού

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

600-1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

30 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσας και Φιλλολογίας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

2000-3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

-

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμη της Μετάφρασης

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ξένων Γλωσσών Mετάφρασης και Διερμηνείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

Δωρεάν

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time