Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

7290

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Επιστήμη της Μετάφρασης

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ξένων Γλωσσών Mετάφρασης και Διερμηνείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full/Part Time

Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

Δωρεάν

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Επιστήμες:Ξένες Γλώσσες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time