Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανόργανη Βιολογική Χημεία

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ιωάννινα

Σπουδές

Full Time

Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών, Θετικές Επιστήμες, Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

3200

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full/Part Time

Τοξικολογία

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full Time

Βιοεπιχειρείν

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Διδακτρα

6000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Χημείας, Χημικών Μηχανικών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Επιστημών και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προιόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Χημείας

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών MSc

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time