Θέσεις για επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΔΠΘ

Θέσεις για επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο ΔΠΘ

11/07/2018 - 10:13

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2018 έως 30/09/2019, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018 2019. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση.

Πληροφορίες: τηλ. 25410 79458

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ