Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Φυσιοθεραπείας

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Λειτουργία Μονάδων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Φυσικοθεραπείας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Πολιτικών Μηχανικών

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Τεχνολογίας Τροφίμων

Διδακτρα

3200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Γεωπονίας

Διδακτρα

2250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Φυσικοθεραπείας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Νοσηλευτικής

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time