Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ρομποτική

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3300

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση

Επιστήμες:Νομικές Επιστήμες, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διδακτρα

2400-2700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 30 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

2700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 30 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full/Part Time

Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια & αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση & χωρικές αναπλάσεις

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Διδακτρα

1700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

"Διοίκηση Επιχειρήσεων".

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 30 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time