Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Τεχνολόγων Γεωπόνων

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full Time

Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

14 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

2880

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καστοριά

Σπουδές

Full Time

Λογιστική και Ελεγκτική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

2880

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καστοριά

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων

Επιστήμες:Τέχνη και Design
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Μηχατρονική

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Ηλεκτρολογίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time

Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Ελεγχος

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κοζάνη

Σπουδές

Full Time