Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νανοτεχνολογία

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full Time

Άνθρωπος & Νερό

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3565

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full Time

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Μηχανικών Πληροφορικής

Διδακτρα

3800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 36 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full/Part Time

Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Διδακτρα

3850

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διδακτρα

3200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές

Επιστήμες:Νομικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Λογιστικής

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Ηλεκτρολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time