Τεχνικές Επικοινωνίας & Γλώσσα Σώματος

Σεμινάριο
  • Ανενεργή
  • Future Business School

  • 1 ημέρα

  • 220
business communication

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: να διασαφηνίσει τι είναι επικοινωνία, να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν το πλαίσιο και την δυναμική της επικοινωνίας στο χώρο εργασίας, να τους εμπνεύσει να αναπτύξουν καλύτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους (τόσο ως ακροατές όσο και ως ομιλητές), να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την γλώσσα του σώματος και τα παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας, να προτείνει τεχνικές για αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της επικοινωνίας, να εξετάσουν τα μοντέλα εφαρμογής της, να οξύνουν την αποκωδικοποίησή της καθώς και να εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Περιγραφή Σεμιναρίου

•    Η Τέχνη Της Ανθρώπινης Επικοινωνίας 
•    Κατανοώντας την επικοινωνία μας με τους άλλους 
•    Τα συγκοινωνούντα επικοινωνιακά δοχεία, αναγνώριση του ανθρώπινου χαρακτήρα 
•    Ανάλυση των βημάτων της επικοινωνιακής διαδικασίας 
•    Τα κίνητρα, η θεωρία και ο ρόλος τους 
•    Οι στόχοι και η διαδικασία της επίτευξης 
•    Τα επικοινωνιακά εμπόδια και προτεινόμενες πρακτικές αντιμετώπισης 
•    Ο ρόλος των συναισθημάτων 
•    Η ενδοεταιρική επικοινωνία 
•    Η σημασία της ενδοεταιρικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη του οργανισμού 
•    Η χάραξη των ορίων 
•    Case Study: Η Επικοινωνία με τα άλλα τμήματα-Αξιολόγηση της συνεργασίας μας με τα άλλα τμήματα 
•    Η δύναμη της λεκτικής επικοινωνίας 
•    Το μήνυμα (πομπός-δέκτης) 
•    Η αξιολόγηση του μηνύματος 
•    Η αντίληψη 
•    Οι λέξεις έχουν δύναμη 
•    Η τέχνη του ακούειν 

Η μη λεκτική επικοινωνία 

•    Η γλώσσα του σώματος (paralinguistics) 
•    Ο ρόλος της στην επικοινωνία 
•    Τα στοιχεία που συνθέτουν την γλώσσα του σώματος 
•    Οι στάσεις του σώματος κατά την επικοινωνία μας με τους άλλους 
•    Το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια 
•    Οι εκφράσεις μας, το πρόσωπο και τα μάτια 
•    Η φυσική απόσταση που κρατάμε από τους άλλους 
•    Η επιτυχημένη παρουσίαση των υπηρεσιών μας και η χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας 
•    Οι κίνδυνοι από την παρερμηνεία της γλώσσας του σώματος 

Η επαγγελματική συμπεριφορά

•    Η συμπεριφορά του επιτυχημένου επαγγελματία 
•    Τα ατομικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και η ανάπτυξή τους 
•    Οι αναγκαίες δεξιότητες της διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•    Η στρατηγική της επικοινωνίας (strategic communication plan) 
•    Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις στον επαγγελματικό χώρο 
•    Οι 4 τύποι επικοινωνίας (Μοντέλο DISC) 
•    Ανάλυση των 4 τύπων 
•    Η Θεωρία Χ και Ψ 
•    Τα κίνητρα και η Θεωρία της προσδοκίας 
•    Οι παράγοντες υγιεινής του Hertzberg και ο ρόλος της πυραμίδας του Maslow

Πληροφορίες Συμμετοχής:

Διάρκεια Σεμιναρίου: 16 ώρες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% 
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής:

Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι, 14/03/2017    

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου