Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

7290

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2.500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ρόδος

Σπουδές

Full Time

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full Time

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Χημείας, Χημικών Μηχανικών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Βιολογίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Σχολή:Ηλεκτρονικής

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Master of Science in Technology and Innovation Management – ΜΤΙΜ

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Σχολή:Αυτοματισμού

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Αυτοματισμού, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time