Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογία

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Επιστημών και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προιόντων με Βιολογική Δραστικότητα

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Χημείας

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Χημείας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Adminstration (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Πληροφοριακά Συστήματα

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

2850

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Διδακτρα

2640

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Επιστήμες:Γεωπονικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Postgraduate programme in Southeast European Studies

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5500€

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time