Marketing

Τα Μεταπτυχιακά Marketing στην Ελλάδα (Οδηγός)

31/08/2016 - 11:25

Ο χώρος του Marketing και της επικοινωνίας αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ η μετατόπιση της διαφημιστικής δαπάνης παγκοσμίως στο διαδικτυακό Marketing (digital) δημιουργεί νέα πεδία και στην Ελλάδα εντός του γενικότερων σπουδών σε επίπεδο Μεταπτυχιακών αλλά και σεμιναριακού τύπου.

Τα Μεταπτυχιακά στα Ελληνικά Πανεπιστήμια κυρίως στα Οικονομικά, όπως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το ΠΑΠΕΙ και το ΠΑΜΑΚ καλλιεργούν και προάγουν τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων. 

Παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ειδική ομάδα του spoudase παρουσιάζει μια βασική "χαρτογράφηση" των Μεταπτυχιακών Marketing των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Μεταπτυχιακά Μάρκετινγκ

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ελλάδας (πρώην ΑΣΟΕΕ) προσφέρονται αυτοτελώς ή συμμετέχει το ίδιο σε μία σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους και μερικής φοίτησης (Master of Sciences και MBA). Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα  διαχειρίζεται αυτοτελώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ &  Επικοινωνίας που προσφέρει τα ακόλουθα τρία τμήματα σπουδών:


1 & 2. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία

Λειτουργεί από το 1998 με τη μορφή Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης. Σκοπός του προγράμματος είναι  να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας, ώστε να ανταγωνίζονται με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

3. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (Program in International Marketing, PRIMA).

Το 2008-09 ξεκίνησε να λειτουργεί η κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, στο Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό, η διδασκαλία της οποίας γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περαιτέρω εξειδίκευση πτυχιούχων στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και συναφών επιστημών, στην ανάπτυξη, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση προϊόντων για διεθνείς αγορές. Βασικούς στόχους και χαρακτηριστικά του προγράμματος αποτελούν: η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος σπουδών που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες, η ενδυνάμωση της κινητικότητας των φοιτητών και των διδασκόντων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε σπουδαστές από νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστοθέση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ιστορία και Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών είναι ένα από τα δύο νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004) με σκοπό: 


Η παράλληλη προσέγγιση των επιστημονικών πεδίων του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Λειτουργιών προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη για επιχειρήσεις και οικονομικούς οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα εσωτερικής διασύνδεσης των διαφόρων διοικητικών λειτουργιών και διεπιχειρησιακών συνεργασιών για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τις εξατομικευμένες ανάγκες / επιθυμίες των πελατών.
Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς, ώστε να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα μάρκετινγκ και διοικητικών λειτουργιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, όπως διαμορφώνονται σε διαρκή βάση από τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η αγορά εργασίας ζητά σήμερα εξειδικευμένα στελέχη Μάρκετινγκ που θα ασχοληθούν κυρίως με τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα προϊόντα, τις τιμές τους, την προβολή και διάθεσή τους στην αγορά. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να απορροφηθούν σχετικά εύκολα από τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, αφού θα πλεονεκτούν σε σχέση με αποφοίτους άλλων οικονομικών τμημάτων στους παρακάτω τομείς: 

· Μάρκετινγκ 
· Έρευνα Αγοράς 
· Εταιρική Επικοινωνία 
· Διαφήμιση 
· Δημόσιες Σχέσεις 
· Πωλήσεις 
· Εξαγωγές 
· Δίκτυα Διανομής 
· Διοίκηση Παραγωγής 
· Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 
· Διοίκηση της Ποιότητας 
· Προγραμματισμό Παραγωγής 
· Διαχείριση Αποθεμάτων Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν επίσης, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων - ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο εξειδίκευσης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 

Σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 527/14-7-2006 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διοίκηση επιχειρήσεων και κατεύθυνση Marketing

Τα παραπάνω είναι τα καθαρόαιμα τμήματα Marketing. Κατευθύνσεις Marketing υπάρχουν και σε Μεταπτυχιακά που αφορούν την "Διοίκηση Επιχειρήσεων" όπως το Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) (Executive) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξωτερικό

Μεταπτυχιακά για το Marketing με μεγαλύτερες εξειδικεύσεις υπάρχουν σίγουρα στο Εξωτερικό, κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ολλανδία. Πολύ καλά Πανεπιστήμια με σύνδεση στην αγορά εργασίας παρέχουν ισχυρά Μεταπτυχιακά. Στο επόμενο αφιέρωμα για το Marketing θα αναφερθούμε στα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ολλανδίας και αναλυτικά θα παρουσιάσουμε και το κομμάτι του Digital Marketing σε επίπεδο Σπουδών.

Ρώτα την ειδική ομάδα του Spoudase

Στο Spoudase μπορούμε να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το Μεταπτυχιακό που σου ταιριάζει.

Στην σελίδα μας στο Facebook με ένα μήνυμα μπορείς μας ρωτήσεις για ότι απορία έχεις.

Η ειδική ομάδα του Spoudase θα σου απαντήσει έγκαιρα και έγκυρα.