Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS

e-learning
  • Ενεργή
  • ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
    ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • 3 μήνες

  • 300
Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 

Το πρόγραμμα «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS » έχει διάρκεια 120 ώρες και παρέχει σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics ώστε ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα ανάλυσης δεδομένων από διάφορα γνωστικά πεδία, όπως για παράδειγμα τις Επιστήμες Υγείας, την Πληροφορική, τα Χρηματοοικονομικά ή τις Κοινωνικές Επιστήμες. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και λοιπές ειδικότητες επαγγελμάτων Υγείας, για τους οποίους η ανάλυση παρελθοντικών δεδομένων κρίνεται χρήσιμη, σε κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, στους οποίους η στατιστική ανάλυση δεδομένων που αντλούνται από ερωτηματολόγια ή δημοσκοπήσεις αποτελεί απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο, σε στελέχη επιχειρήσεων που πραγματεύονται ποσοτικά ή/και ποιοτικά στοιχεία και επιθυμούν την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά για τη βελτιστοποίηση οικονομικών παραμέτρων του Οργανισμού ή της επιχείρησης που διοικούν ή εργάζονται, σε σε άτομα που επιθυμούν να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του IBM SPSS STATISTICS» αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον έχει σαν στόχο να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο τις κυριότερες στατιστικές μεθοδολογίες και να αναδείξει τη χρησιμότητα τους στη μελέτη ευρύτερων αντικειμένων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία καθώς και αναμένεται να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιεί αυτοτελώς μία ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων ανεξαρτήτως της φύσης και του μεγέθους των υπό μελέτη στοιχείων.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 
• Δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων,
 
• Σύγχρονη εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης και
 
• Ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.
 
Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 3 μήνες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου