Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων με το Microsoft Project Management

Σεμινάριο
  • Ανενεργή
  • Hellas Network

  • 10 ημέρες

  • € 495
Project Management

Διαχείριση Έργων για ρεαλιστικά αποτελέσματα.

To Project Management αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου, είτε αυτό είναι ένα προϊόν για κάποιο πελάτη είτε είναι μια εσωτερική εταιρική εργασία. Εφαρμόζοντας σωστά τις αρχές του Project Management μπορούμε να εγγυηθούμε την αποπεράτωση της εργασίας εντός των χρονικών και οικονομικών ορίων, αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το επιτυχημένο Project Management είναι αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν, ενώ οι επιτυχημένοι Project Managers (Υπεύθυνοι Διαχείρισης Έργου) συγκαταλέγονται στα πιο πολύτιμα στελέχη κάθε επιχείρησης. To σεμινάριο παρέχει τις βασικές έννοιες Project Management (διαχείριση έργου) και σας καθοδηγεί, μέσω μαθημάτων στο Microsoft Project, στον τρόπο δημιουργίας ενός σχεδίου, παρακολούθησης της διαδικασίας του σχεδιασμού του, και μετάδοσης των αποτελεσμάτων του. Κάθε μάθημα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του σχεδίου, για την παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού, και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων περιέχει ένα σύνολο από διαδοχικές οδηγίες για να σας καθοδηγήσει μέσα στην διαδικασία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ:

1. Εισαγωγή στο Project Management και το Microsoft Project
1.1. Εισαγωγή
1.2. Τι είναι το project management
1.3. To τρίγωνο του έργου
1.4. Η βάση δεδομένων του Microsoft Project
1.5. Επισκόπηση Δεδομένων
1.6. Πώς προγραμματίζει τo Microsoft Project
1.7. Ενδιάμεσα στάδια σχεδίασης του έργου
1.8. Λήψη βοήθειας
1.9. Δημιουργία ενός σχεδίου του έργου

2. Οργάνωση ενός νέου έργου.
2.1. Δημιουργία ενός νέου έργου
2.2. Καταχώρηση πληροφοριών "κλειδιών" του project
2.3. Οργάνωση ημερολόγιου του έργου

3. Καταχώρηση και Οργάνωση μια λίστας εργασιών.
3.1. Εισαγωγή
3.2. Αναγραφή των εργασιών και της διάρκειά τους
3.3. Δημιουργία ενός ορόσημου
3.4. Δημιουργία μιας περιοδικής εργασίας
3.5. Δόμηση των εργασιών σε ένα λογικό σχεδιάγραμμα.
3.6. Σύνταξη μιας λίστας εργασιών

4. Έναρξη και Λήξη Εργασιών
4.1. Εισαγωγή
4.2. Εγκαθίδρυση των σχέσεων μεταξύ των εργασιών
4.3. Χρονική Υπερκάλυψη Εργασιών (Overlap tasks) ή πρόσθεση χρόνου Υστέρησης (time)
4.4. Καθορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας έναρξης ή λήξης μιας εργασίας
4.5. Προσθήκη προθεσμίας για μια εργασία
4.6. Διαχωρισμός μιας εργασίας σε τμήματα

5. Καταχώρηση Πόρων
5.1. Εισαγωγή
5.2. Δημιουργία μια λίστας πόρων
5.3. Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εργασίας για έναν πόρο
5.4. Αντιστοίχηση πόρων σε εργασίες
5.5. Επιδιόρθωση της διάρκειας μιας εργασίας
5.6. Έλεγχος και διόρθωση των σχέσεων των πόρων

6. Καταχώρηση Πληροφοριών Κόστους
6.1. Εισαγωγή
6.2. Αντιστοίχηση κόστους σε πόρους
6.3. Καταχώρηση ενός σταθερού κόστους για μία εργασία
6.4. Καθορίστε πότε αθροίζονται τα κόστη
6.5. Προβολή του κόστους των εργασιών ή των πόρων
6.6. Προβολή του κόστους ολόκληρού του έργου

7. Επισκόπηση του χρονοδιαγράμματος και των λεπτομερειών του
7.1. Εισαγωγή
7.2. Προβολή ολόκληρού του έργου στην οθόνη
7.3. Έλεγχος της ημερομηνίας λήξης ή έναρξης του έργου
7.4. Αναγνώριση Κρίσιμης Διαδρομής
7.5. Αλλαγή σε διαφορετική προβολή
7.6. Εμφάνιση διαφορετικών πεδίων σε μια προβολή
7.7. Εμφάνιση ειδικών πληροφοριών χρησιμοποιώντας φίλτρο
7.8. Ταξινομημένες πληροφορίες σε μία προβολή
7.9. Ομαδοποιημένες πληροφορίες σε μία προβολή

8. Προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος
8.1. Εισαγωγή
8.2. Έλεγχος και Προσαρμογή μιας εξάρτησης εργασίας
8.3. Επικάλυψη εργασιών
8.4. Έλεγχος και προσαρμογή περιορισμών στις εργασίες
8.5. Δημιουργία πιο σύντομων εργασιών προσθέτοντας πόρους
8.6. Διαχωρισμός εργασίας σε τμήματα

9. Αποθήκευση του σχεδίου κατά το δρομολόγιο
9.1. Εισαγωγή
9.2. Αποθήκευση μια γραμμής βάσης του σχεδίου
9.3. Αποθήκευση ενός προσωρινού σχεδίου
9.4. Παρακολούθηση και διαχείριση προόδου

10. Παρακολούθηση της πραγματικής προόδου στις εργασίες
10.1. Εισαγωγή
10.3. Εισαγωγή πραγματικής αρχικής και τελικής ημερομηνίας εργασίας
10.2 Έλεγχος προόδου των εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο.
10.4. Εισαγωγή της πραγματικής διάρκειας της εργασίας
10.5. Αναβάθμιση της προόδου μιας εργασίας ως ποσοστό
10.6. Αναβάθμιση της πραγματικής δουλειάς ανά περίοδο χρόνου.
10.7.Έλεγχος για το αν οι εργασίες έχουν περισσότερο ή λιγότερο δουλειά από το προσχεδιασμένο
10.8. Σύγκριση των πληροφοριών της πραγματικής εργασίας και της γραμμής βάσης

11. Παρακολούθηση της πραγματικής δουλειάς για ένα πόρο
11.1. Εισαγωγή
11.2. Εισαγωγή της συνολικής πραγματικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε από ένα πόρο
11.3. Αναβάθμιση πραγματικής δουλειάς ενός πόρου στην περίοδο του χρόνου
11.4. Επισκόπηση ανάμεσα σε ένα προσχεδιασμένο πόρο και τη πραγματική δουλειά

12. Σύγκριση πραγματικού κόστους και προϋπολογισμού
12.1. Εισαγωγή
12.2. Εισαγωγή πραγματικού κόστους εργασίας χειροκίνητα
12.3. Αναβάθμιση των πραγματικών κοστών στην περίοδο του χρόνου
12.4. Έλεγχος για το αν οι εργασίες κοστίζουν περισσότερο από ότι προϋπολογίστηκαν
12.5. Συνολικό Κόστος εργασίας
12.6. Ανάλυση του κόστους με τον Πίνακα Κερδών

13. Εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας ενός πόρου
13.1. Εισαγωγή
13.2 Εύρεση υπερβολικά απασχολημένων πόρων και των εργασιών που τους αντιστοιχούν
13.3 Μείωση της δουλειάς ενός πόρου
13.4 Επανακαταχώρηση δουλειάς σε άλλο πόρο
13.5 Καθυστέρηση μιας εργασίας
13.6 Αλλαγή ημερών και ωρών δουλείας ενός πόρου.
13.7 Μετάδοση αποτελεσμάτων

14. Χρήση του Gantt Chart Wizard για εύκολη μορφοποίηση
14.1. Εισαγωγή
14.2. Μορφοποίηση κατηγοριών της μπάρας Gantt
14.3. Μορφοποίηση μιας κατηγορίας εργασιών από τη λίστα εργασιών.
14.4. Μορφοποίηση κειμένου

15. Εκτύπωση των πληροφοριών ενός έργου
15.1. Εισαγωγή
15.2. Προσθήκη τίτλου, αριθμών στις σελίδες και άλλων πληροφοριών του έργου
15.3.Προεπισκόπηση Εκτύπωσης
15.4.Εκτύπωση της προβολής όπως εμφανίζεται στην οθόνη
15.5.Εκτύπωση μιας καθιερωμένης αναφοράς

16. Διανομή των πληροφοριών του σχεδίου online
16.1. Εισαγωγή
16.2. Δημιουργία ομάδας εργασίας συστήματος.
16.3. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail)
16.4. Έκδοση πληροφοριών σε δικτυακή (Web) μορφή
16.5. Έκδοση πληροφοριών ως γραφικά

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: 
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
• Απεριόριστη Πρακτική Εξάσκηση και Internet

Πληροφορίες Συμμετοχής: 

Διάρκεια: 30 ώρες
Κόστος: € 495
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00, Σάββατο: 10.00-14.00

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου