Πρόγραμμα του Παν. Πειραιά "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)"

Πρόγραμμα του Παν. Πειραιά "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)"

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)".

Στόχος μαθήματος

Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις.

Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την παραγωγή έως τον τελικό πελάτη μιας επιχείρησης. Εξετάζει δηλαδή τον συντονισμένος έλεγχος των ροών των υλικών, των προϊόντων αλλά και των πληροφοριών.

Θα αποκτηθεί επίσης η γνώση, σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την προμήθεια υλικών για την παραγωγή, την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους στους πελάτες.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για το συντονισμό των προμηθειών, αποθήκευσης και διανομής, ώστε ο συμμετέχων να λειτουργεί με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα επικεντρώνεται:

στην εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών της σύγχρονης διοίκησης των Logistics.
στην κατανόηση των λειτουργιών του Τμήματος Logistics και η εναρμόνιση του με την στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους μιας επιχείρησης.
στην εξοικείωση με την πολυπλοκότητα του χώρου και
την παρουσίαση της επιλογής του εξοπλισμού, την ανάπτυξη, και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των Logistics.
Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πειραιά.

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ