Πρόγραμμα 9 υποτροφιών από την Ακαδημία Αθηνών

Πρόγραμμα 9 υποτροφιών από την Ακαδημία Αθηνών

22/03/2019 - 12:02

Η Ακαδημία Αθηνών χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προσφέρει δώδεκα (12) υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες ορίζονται ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ανοσολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Καταληκτική ημερομηνία: 06/05/2019)
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κλασικής Αρχαιολογίας και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνικού χώρου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα (Καταληκτική ημερομηνία: 10/05/2019)
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Καταληκτική ημερομηνία: 06/05/2019)
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Αστικού Δικαίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Καταληκτική ημερομηνία: 24/05/2019)
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (Καταληκτική ημερομηνία: 24/05/2019)

ΔΩΡΕΑ ΠΑΪΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
- Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας (Καταληκτική ημερομηνία: 06/05/2019)

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ