Πρόγραμμα 8 υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Πρόγραμμα 8 υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

30/01/2019 - 10:50

Οκτώ υποτροφίες συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Προκήρυξη Υποτροφιών, προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά


Αίτηση Συμμετοχής Προγράμματος Υποτροφιών