Πρόγραμμα 4 υποτροφιών από το ΑΠΘ

Πρόγραμμα 4 υποτροφιών από το ΑΠΘ

10/04/2019 - 11:08

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Πανεπιστημιακό δίπλωμα Γεωλογίας, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωλογία με γνωστικό πεδίο «Ορυκτολογία – Πετρολογία – Κοιτασματολογία Υπερβασικών Πετρωμάτων»)

1 Διδακτορική Υποτροφία (Πτυχίο ΠΕ Φυσικού, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο τηv Επιστήμη Υλικών, Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη των πολυμερών, των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό του)

2 Διδακτορικές Υποτροφίες (Θέση 1 - Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση σχετική με σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Θέση 2 - Πτυχίο Πανεπιστημίου Φυσικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρολογίας, Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων)

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 23 Απριλίου 2019