Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Επιστήμες:Τέχνη και Design
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Msc in Petroleum Engineering

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ (εκτός Ε.Ε. 3000€)

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Master of Science in Technology and Innovation Management – ΜΤΙΜ

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Περιβαλλοντική Μηχανική

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and Computer Engineering)

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time

Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή:Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Χανιά

Σπουδές

Full Time