Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τοπική Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full Time

Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Διδακτρα

880

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση στη «Λογιστική»

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Πολιτικές Επιστήμες

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Πολιτικών Επιστημών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time