Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Κοινωνικής Πολιτικής

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ψυχολογία

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Σπουδές

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Eπικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Νομική και Διοικητική Επιστήμη

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Δημόσιας Διοίκησης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ψυχολογία

Επιστήμες:Κοινωνικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ψυχολογία

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

Επιστήμες:Πολιτικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time