Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4200

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Sustainability and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία)

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ναυτιλιακών Σπουδών

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

6900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time