Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full Time

Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική

Επιστήμες:Μηχανική
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Χημικών Μηχανικών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

3300

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Ιατρική Φυσική

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας, Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Ιατρικής, Φυσικής

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜBA (Food Business MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διδακτρα

Με δίδακτρα

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αγρίνιο

Σπουδές

Full/Part Time

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Δημόσια Υγεία

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Ιατρικής

Διδακτρα

1800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

Επιστήμες:Τέχνη και Design
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time