Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Σπουδές

Full Time

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Σπουδές

Full Time

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διδακτρα

1740

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αλεξανδρούπολη

Σπουδές

Full/Part Time

Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Ελληνικής Φιλολογίας

Διδακτρα

3900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Ελληνική Φιλολογία

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή:Ελληνικής Φιλολογίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Κομοτηνή

Σπουδές

Full Time

Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Ιατρικής

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή:Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διδακτρα

800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα Σχολείο για Όλους

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Σχολή:Eκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Διδακτρα

2500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time