Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Ιστορίας, Πληροφορικής

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Κέρκυρα

Σπουδές

Full Time

Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Φλώρινα

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή:Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ιωάννινα

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ιωάννινα

Σπουδές

Full Time

Προσχολική Εκπαίδευση

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ιωάννινα

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διδακτρα

2950

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Φλώρινα

Σπουδές

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full/Part Time