Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ηπείρου
Σχολή:Λογοθεραπείας

Διδακτρα

4700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ιωάννινα

Σπουδές

Full Time

Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full Time

Master of Education in Distance Education

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Σχολή:

Διδακτρα

3375

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Καβάλα

Σπουδές

Full/Part Time

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διδακτρα

5850

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full Time

Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Φιλολογίας

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Καλαμάτα

Σπουδές

Full/Part Time

Ηλεκτρονική Μάθηση

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Ψηφιακών Συστημάτων

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full/Part Time

Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διδακτρα

2700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πάτρα

Σπουδές

Full Time

Επιστήμες της Αγωγής-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-learning)

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full/Part Time

Επιστήμες της Αγωγής

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full/Part Time