Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

5400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Επιστήμες:Θετικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Διδακτρα

6800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

30 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Στατιστικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

30 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

4200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Ψηφιακές Μέθοδοι για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Στατιστική (πλήρους φοίτησης)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Στατιστικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Στατιστική (μερικής φοίτησης)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Στατιστικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

13 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

5.400-7.000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

15 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Πληροφοριακά Συστήματα (μερικής φοίτησης)

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

7000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time