Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Frederick
Σχολή:

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full Time

Διασφάλιση Ποιότητας

Επιστήμες:Οικονομικά, Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Frederick
Σχολή:

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχολή:

Διδακτρα

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Οικονομική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Λάρισα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

5400-8200

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Επιστήμες:Μηχανική, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full Time