Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

5400-8200

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διδακτρα

5500

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Πειραιάς

Σπουδές

Full Time

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Επιστήμες:Μηχανική, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες, 12 μήνες

Πόλη

Βόλος

Σπουδές

Full Time

International MBA

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διδακτρα

12000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

14 μήνες, 22 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Χρηματοοικονομικά (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

-

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μάρκετινγκ (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

-

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

-

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

-

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σπουδές

Full/Part Time