Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full Time

Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Αυτοματισμού, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Κοινό ΜΠΣ Master in Business Adminstration (MBA)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Κοινό ΜΠΣ "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική"

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

4500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Κοινό ΜΠΣ "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων"

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

5400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Τραπεζική (MSc)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Master in Business Administration, M.B.A.

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

6900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full/Part Time

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Οικονομικής Επιστήμης

Διδακτρα

7500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ στα Χρηματοοικονομικά

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Πελοποννήσου
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

Πόλη

Καλαμάτα

Σπουδές

Full Time

Πληροφορική

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Πληροφορικής

Διδακτρα

5700

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time