Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Πελοποννήσου
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

2900

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Καλαμάτα

Σπουδές

Full Time

Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Επιστήμες:Μηχανική, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διδακτρα

2850

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ηράκλειο

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση

Επιστήμες:Νομικές Επιστήμες, Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

2100

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες, 30 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full/Part Time

Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

MBA in Hospitality and Tourism

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

4000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Σέρρες

Σπουδές

Full Time

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

3800

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full/Part Time

Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σχολή:Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διδακτρα

2200

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time