Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism (Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία)

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Επικοινωνία

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Δημοσιογραφία

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Διδακτρα

1950

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Τρίπολη

Σπουδές

Full Time

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Κοινωνιολογίας

Διδακτρα

1500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Μυτιλήνη

Σπουδές

Full Time

ΠΜΣ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Διδακτρα

1600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή:Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Διδακτρα

2000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Σπουδές

Full Time

Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Επιστήμες:ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Πανεπιστήμιο:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time