Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

Μηχανολογίας

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κρήτης

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής

Από το ερχόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (ΜΜΤΑ) θα προσφέρει, χωρίς δίδακτρα για τους φοιτητές, στο Ρέθυμνο Κρήτης το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» (ΦΕΚ τ. Β’, Αρ. Φυλ. 2239 / 15.07.2018).

Στο  Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής» θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή οι απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Δημοσιογραφίας και MME, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Επιπλέον, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστής Επιτροπής Π.Μ.Σ.. Σύντομα αναμένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αιτήσεις.

Το Π.Μ.Σ. εστιάζει στη μελέτη του ήχου και επικεντρώνεται σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις καθώς και εφαρμοσμένη γνώση που αφορά στην αξιοποίηση του ήχου ως φορέα πληροφορίας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής, β) την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή σε εφαρμογές που σχετίζονται με τον ήχο και τη μουσική, γ) την ανάπτυξη εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα πληροφορία από ηχητικά δεδομένα, δ) τη σχεδίαση και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων, και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής με πληθώρα εφαρμογών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ οι φοιτητές θα αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης καθώς και τη δυνατότητα συγγραφής ηχοτεχνικών μελετών και επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές ήχου και μουσικής θα τους καταστήσουν άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ, παράλληλα, η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του θα αποτελέσει μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.
 

Ένταξη αποφοίτων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης στους νέους ενοποιημένους κλάδους Εκπαιδευτικών (ν.4521/02-03-2018). Δείτε το δελτίο τύπου.

Στο νέο νόμο 4521/2-3-2018, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 (Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) γίνεται αναφορά στους νέους κλάδους εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου, κλάδων όπου και εντάσσονται εφεξής πολλοί απόφοιτοι τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.
Στους νέους κλάδους δεν υφίσταται πλέον ο διαχωρισμός σε αποφοίτους του Πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία) και του Τεχνολογικού τομέα (ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ) της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 

Ένταξη του τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.  Δείτε το δελτίο τύπου.

Το τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. είναι μοναδικό στο είδος του στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έρχεται να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες σε ειδικευμένους μηχανικούς στο χώρο του ήχου, της Μουσικής Τεχνολογίας και της Ακουστικής. Πέραν της εκπαίδευσης το Τμήμα έχει από ιδρύσεως του αυστηρά ερευνητικό προσανατολισμό και εξωστρέφεια μέσω των οποίων οι φοιτητές βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων συνεργασίας με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Το επίπεδο σπουδών στο Τμήμα είναι ισότιμο με όλα τα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού και ανήκει στην κατηγορία 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος μηχανικός διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα επαγγελματικά ως μηχανικός σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για ακαδημαϊκή καριέρα ή για να αναλάβει ανώτατες θέσεις στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Δείτε την παρουσίαση του τμήματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων που είναι από τα λίγα τμήματα μηχανικών ΤΕΙ που είναι κατοχυρωμένα με ΦΕΚ από το 2003 λόγω του ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στα Πολυτεχνεία της χώρας.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου