Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)

Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 1900
Energy Technologies and Management

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Resources Technologies and Management)”.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) για την χρηματοδότηση αυτού του μεταπτυχιακού αλλά και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Κο Θεόδωρο Καρυπίδη και όλους όσους συνέβαλλαν στην έναρξη αυτής της πολύτιμης χρηματοδότησης.

Παράταση των αιτήσεων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με ταυτόχρονη μείωση 50% των διδάκτρων

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα, προοπτική που ενισχύεται σημαντικά με την κατασκευή του TAP.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ερευνητική δραστηριότητα σε προβλήματα συνδεδεμένα με τον υπάρχον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την επίδραση ενός ταχέως διαμορφούμενου τεχνικο-οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο αφορά τη μετάβαση από το λιγνίτη σε νέες καθαρές τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να αποτελέσουν υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, με εκπαίδευση και εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού στο πεδίο της διαχείρισης και αξιοποίησης ενεργειακών πόρων.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”.

Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται:
α) η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και
β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα εξάμηνα θα έχουν δοµηµένη µορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων, γραπτές εξετάσεις και κατ’ οίκον εργασίες, ενώ το τρίτο εξάμηνο θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης μεταπτυχιακής εργασίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι εξής απόφοιτοι Τµηµάτων της ηµεδαπής: ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Σχολών Πολυτεχνείων ή Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστηµίων, Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πτυχιούχοι Τµηµάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχοι Σχολών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστηµίων. Επίσης, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων συναφών επιστηµονικών χώρων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92 και του άρθρου 4 του Νόμου 3685/2008. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ΠΜΣ από τον ΤΑΠ, ανακοινώνεται η πολύ σημαντική απομείωση σε ποσοστό 50% του αρχικά προβλεπόμενου ύψους διδάκτρων του ΠΜΣ, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 1900 €. Επιπρόσθετα ανακοινώνεται η:

  • παροχή υποτροφιών φοίτησης στο ΠΜΣ με μερική (50%) ή πλήρη απαλλαγή (100%) από τα δίδακτρα.
  • απαλλαγή εξαμηνιαίων διδάκτρων σε αριστεύσαντες φοιτητές κατά την διάρκεια του ΠΜΣ.
  • επιδότηση εξόδων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την παρουσίαση σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18/12/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: 24610 56761-2) στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά,

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμη των Υπολογιστών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας