Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2400
Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με την έκθεση του World-Watch Institute του Φεβρουαρίου 2017 (www.ren21.net/gsr-2017/pages/summary), στις μέρες μας, περίπου 9.800.000 άτομα, παγκοσμίως, εργάζονται είτε απευθείας στη βιομηχανία των ΑΠΕ είτε σε μονάδες παραγωγής και παροχής υποστηρικτικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η αιολική βιομηχανία (487 GW) απασχολεί περίπου 1.300.000 άτομα, ο τομέας της ηλιακής βιομηχανίας που ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα (303 GW) αριθμεί περίπου 1.700.000 θέσεις εργασίας, ενώ αυτός της εκμετάλλευσης των θερμικών αποτελεσμάτων του Ήλιου τουλάχιστον 3.600.000. Περισσότερες από 2.000.000 θέσεις εργασίας απαντώνται στον τομέα της βιομάζας (112 GW) και των βιοκαυσίμων. Τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα (5,5 GW) και η γεωθερμική ενέργεια (13,5 GW) επίσης αποτελούν ιδιαίτερα ενεργούς εργοδότες. Εκτιμάται ότι, παγκοσμίως, οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διπλασιάζονται κάθε 10 χρόνια, οπότε, το 2030 αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το όριο των 20.000.000 θέσεων (πηγή: World-Watch Institute, Φεβρουάριος 2017).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να διαθέτει πολύ μεγάλο δυναμικό σε όλα σχεδόν τα είδη των ΑΠΕ, και, κατά συνέπεια, οι στόχοι της θα πρέπει να τίθενται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα, το 2016, η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η θέση παγκοσμίως, με το 7,2% των συνολικών ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρική ισχύ (2,1 GW) να καλύπτεται από Φ/Β συστήματα, υπολειπόμενη μόνον της Ονδούρας (9,8%) και της Ιταλίας (7,3%) – πηγή: World-Watch Institute (Φεβρουάριος 2017, www.ren21.net/gsr-2017/pages/summary, σελ. 9, 15-16).

Η Ελλάδα είναι ένα πλήρως συμβεβλημένο μέλος της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Παρίσι, 2015). Επιπλέον, με βάση στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κάθε ΜW ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ εξοικονομεί περίπου 70.000 €, κατ’ έτος, από την αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή πετρελαίου. Έτσι, σήμερα, το συνολικό ετήσιο όφελος των ΑΠΕ για την Ελλάδα (5 GW) ανέρχεται στα 350.000.000 €. Είναι ξεκάθαρο πως οι ΑΠΕ είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών.

  • Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί καλά καταρτισμένο, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ ΚΜ) προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Ελληνική Γλώσσα, με στόχο:

  • να ενισχύσει (ή/και να επικαιροποιήσει) τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Το Τμήμα μας προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να μετάσχουν σε σπουδές υψηλού επιπέδου και, αλληλεπιδρώντας με τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, να ανδρωθούν ως επιτυχημένα στελέχη σε επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου